Pollen

Kartprognos /  Risk för pollen 4 - 6 september

Gräs
    Gräs
Gråbo
    Gråbo
Säsongens sista prognos. Ännu en tid fortsätter pollen från både gräs och gråbo att förekomma i luften om än i låga halter. Det förekommer också pollen från malörtsambrosia i luften. I Sverige blommar malörtsambrosia sent på säsongen och ibland hinner den inte börja blomma innan frosten tar den. De pollen från malörtsambrosia som ibland förekommer transporteras vanligtvis med vinden från kontinenten.

Gräs

Med undantag för vissa senblommande gräs samt att några arter blommar om igen har nu de flesta av Sveriges gräsarter blommat färdigt och gräspollenhalterna minskar i hela landet. Risken för att halterna ska bli höga är liten.

Gråbo

Fortfarande finns det exemplar av gråboplantor som blommar men risken är liten att halterna av pollen från gråbo ska bli höga så här sent på säsongen.

Malörtsambrosia

Enstaka pollen från malörtsambrosia har noterats vid ett par av landets mätstationer. Dessa pollen har transporterats med vinden från kontinenten. I Sverige kan man hitta plantor av malörtsambrosia under fågelmatarställen då dess frön förekommer i fågelfröblandningar. I Sverige blommar malörtsambrosian sent eftersom den behöver ett visst antal mörka timmar per dygn för att blomningen ska sätta igång. Eftersom blomningen inträffar sent på säsongen hinner fröna inte mogna innan frosten. Med dagens klimat etablerar sig malörtsambrosia inte i någon större utsträckning i Sverige.

Vi på Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet vill tacka för denna säsong och hoppas på återseende någon gång i månadsskiftet februari / mars 2020Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Bräkne-Hoby
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Eskilstuna
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Forshaga
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Gävle
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Göteborg
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Jönköping
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Malmö
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Norrköping
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Nässjö
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Skövde
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Stockholm
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Sundsvall
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Umeå
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Visby
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Västervik
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Älvsbyn
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Östersund
VäxtI daglö 23-11sö 24-11må 25-11
  
  
  
  

Förkortningar

Ingen uppgift
Inga halter
Låga halter
Måttliga halter
Höga halter
Mycket höga halter

Vad är skill naden mellan ortsprognos och pollenrisk-prognos (karta)?

I de traditionella ortsprognoserna anges de förväntade pollenhalterna ligga inom intervallen låga, måttliga eller höga halter. I pollenriskprognosen görs i stället en bedömning av risken för att pollenhalterna någon gång under prognosperioden skall nå höga halter. Bedömningen rapporteras i tre nivåer: liten/ingen risk, förhöjd risk samt stor risk för höga halter. Pollenriksprognosen sammanfattar pollensituationen för de kommande två till tre dygnen. Ortsprognosen däremot visar förväntade pollenhalter dag för dag.

 Källa: Svenska Pollenlaboratorier   Copyright: StormGeo