Pollen

Kartprognos /  Risk för pollen 23 - 25 mars

Al
    Al
Hassel
    Hassel
Sälg/Vide
    Sälg/Vide

Höga halter av alpollen i södra och mellersta sverige

Sol och uppehållsväder i nästan hela Sverige de närmaste dagarna bidrar till att det i stora delar av södra och mellersta Sverige finns en stor risk för att halterna av alpollen kommer att bli höga. I år blommar alen och även hasseln rikligt och många björkpollenallergiker känner besvär även av dessa pollen.

Al

Alens blomning avtar i sydligaste Götaland samt längs Götalands södra kustland. I resterande Götaland och södra och mellersta Svealand blommar klibbalen. I södra Norrland blommar gråalen. De närmaste dagarna väntas mestadels sol och uppehållsväder, vilket innebär att det under prognosperioden är stor risk för höga halter av alpollen i stora delar av Götaland, i hela Svealand och i södra Norrland. I delar av mellersta Norrland och sydligaste Götaland råder en förhöjd risk för höga halter av alpollen. I resterande Norrland är risken för höga halter fortfarande liten.

Hassel

Hasseln blommar i stora delar av sitt utbredningsområde, blomningen har avtagit eller är över i de södra delarna av Götaland. Uppehållsväder och mestadels plusgrader de närmaste dagarna medför att risken för att det ska bli höga halter av hasselpollen lokalt, det vill säga i närheten av större bestånd av hassel nu är stor i delar av norra Götaland samt i delar av södra och mellersta Svealand. Förhöjd risk för höga halter av hasselpollen råder i mellersta och delar av södra Götaland, i norra Svealand samt sydligaste Norrland.

Sälg

Risken för att halterna av pollen från sälg ska bli höga under prognosperioden är liten i hela Sverige.


Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
  
  
  
  
Hassel
  
  
  
  

Bräkne-Hoby
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
  
  
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Eskilstuna
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
  
  
  
Hassel
    
  
    
  

Forshaga
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
  
  
  
  
Hassel
  
  
  
  

Gävle
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
  
  
  
  
Hassel
  
  
  
  

Göteborg
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
  
    
  
Hassel
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
  
  
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Jönköping
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
    
    
  
Hassel
    
    
    
  

Kristianstad
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
  
  
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Malmö
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
    
    
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Norrköping
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
  
  
  
Hassel
  
    
    
  

Nässjö
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
  
    
    
  
Hassel
    
  
  
  

Skövde
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
    
    
  
Hassel
  
  
  
  

Stockholm
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
  
  
  
Hassel
  
    
    
  

Sundsvall
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
  
  
  
  

TEST -SR Örebro
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
  
  
  
  

Umeå
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
  
  
  
  

Visby
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
  
    
    
  
Hassel
    
  
  
  

Västervik
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
Al
    
  
  
  
Hassel
  
  
  
  

Älvsbyn
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
  
  
  
  

Östersund
VäxtI dagmå 25-3ti 26-3on 27-3
  
  
  
  

Förkortningar

Ingen uppgift
Inga halter
Låga halter
Måttliga halter
Höga halter
Mycket höga halter

Vad är skill naden mellan ortsprognos och pollenrisk-prognos (karta)?

I de traditionella ortsprognoserna anges de förväntade pollenhalterna ligga inom intervallen låga, måttliga eller höga halter. I pollenriskprognosen görs i stället en bedömning av risken för att pollenhalterna någon gång under prognosperioden skall nå höga halter. Bedömningen rapporteras i tre nivåer: liten/ingen risk, förhöjd risk samt stor risk för höga halter. Pollenriksprognosen sammanfattar pollensituationen för de kommande två till tre dygnen. Ortsprognosen däremot visar förväntade pollenhalter dag för dag.

 Källa: Svenska Pollenlaboratorier   Copyright: StormGeo