Pollen

Kartprognos /  Risk för pollen 24 - 30 oktober

Pollenriskprognosen återkommer i mars 2024Vi på palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet vill tacka för denna säsong och hoppas på återseende någon gång i månadsskiftet februari / mars 2024.Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Bräkne-Hoby
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Eskilstuna
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Forshaga
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Gävle
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Göteborg
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Jönköping
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Ljusdal
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Malmö
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Norrköping
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Nässjö
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Piteå
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Skövde
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Stockholm
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Sundsvall
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Umeå
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Visby
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Västervik
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Östersund
VäxtI dagmån 15-4tis 16-4ons 17-4
  
  
  
  

Förkortningar

Ingen uppgift
Inga halter
Låga halter
Måttliga halter
Höga halter
Mycket höga halter

Vad är skill naden mellan ortsprognos och pollenrisk-prognos (karta)?

I de traditionella ortsprognoserna anges de förväntade pollenhalterna ligga inom intervallen låga, måttliga eller höga halter. I pollenriskprognosen görs i stället en bedömning av risken för att pollenhalterna någon gång under prognosperioden skall nå höga halter. Bedömningen rapporteras i tre nivåer: liten/ingen risk, förhöjd risk samt stor risk för höga halter. Pollenriksprognosen sammanfattar pollensituationen för de kommande två till tre dygnen. Ortsprognosen däremot visar förväntade pollenhalter dag för dag.

 Källa: Svenska Pollenlaboratorier   Copyright: StormGeo