Pollen

Kartprognos /  Risk för pollen 23 - 26 augusti

Gräs
    Gräs
Gråbo
    Gråbo

Högre halter vid varmare väder

Gråbo blommar så smått fortfarande och i södra Sverige kan eventuell fjärrtransport i helgen och varmare väder innebära en förhöjd risk för höga pollenhalter. De flesta gräsarter har nu blommat färdigt även om vissa gräsarter kan blomma igen. Risken för att det ska bli höga halter av gräs är dock liten.

Gräs

Med undantag för vissa senblommande gräs samt att några arter blommar om igen har nu de flesta av Sveriges gräsarter nått kulmen i sin blomning och gräspollenhalterna minskar i hela landet. Risken för att halterna ska bli höga är liten.

Gråbo

Gråbo blommar fortfarande men är avtagande. Helgen och nästa vecka bjuder på varmare väder i södra Sverige och i samband med det samt eventuell fjärrtransport kan det finnas en förhöjd risk för höga halter gråbopollen, främst i södra Götaland.Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Bräkne-Hoby
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Ambrosia
  
  
  
  
Gråbo
    
  
  
  
Gräs
    
  
  
  

Eskilstuna
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Forshaga
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Gävle
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Göteborg
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Ambrosia
  
  
  
  
Gråbo
    
  
  
  
Gräs
    
  
  
  

Jönköping
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Ambrosia
  
  
  
  
Gråbo
    
  
  
  
Gräs
    
  
  
  

Malmö
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Ambrosia
  
  
  
  
Gråbo
    
  
  
  
Gräs
    
  
  
  

Norrköping
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Nässjö
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Skövde
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
    
  
  
Gräs
  
    
  
  

Stockholm
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
    
    
  
Gräs
  
  
  
  

Sundsvall
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
  
  
  
  

Umeå
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
  
  
  
  

Visby
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
    
    
  
  
Gräs
  
  
  
  

Västervik
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Älvsbyn
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
  
  
  
  

Östersund
VäxtI dagti 27-8on 28-8to 29-8
  
  
  
  

Förkortningar

Ingen uppgift
Inga halter
Låga halter
Måttliga halter
Höga halter
Mycket höga halter

Vad är skill naden mellan ortsprognos och pollenrisk-prognos (karta)?

I de traditionella ortsprognoserna anges de förväntade pollenhalterna ligga inom intervallen låga, måttliga eller höga halter. I pollenriskprognosen görs i stället en bedömning av risken för att pollenhalterna någon gång under prognosperioden skall nå höga halter. Bedömningen rapporteras i tre nivåer: liten/ingen risk, förhöjd risk samt stor risk för höga halter. Pollenriksprognosen sammanfattar pollensituationen för de kommande två till tre dygnen. Ortsprognosen däremot visar förväntade pollenhalter dag för dag.

 Källa: Svenska Pollenlaboratorier   Copyright: StormGeo