Pollen

Kartprognos /  Risk för pollen 22 - 23 maj

Björk
    Björk
Ek
    Ek
Gräs
    Gräs

Irriterande ludd och damm.

Det är nu mycket vitt ludd i luften. Det är frön från asp samt sälg/viden/pilar som sprider sig för vinden. Pollen från gran och tall förekommer i stora mängder och lägger sig som ett gult damm på bilar och utemöbler. Barrträdens pollen kan irritera luftvägar och ge andra besvär men ger sällan allergiska reaktioner.

Pollen från björk fortsätter att förekomma i höga halter i Norrland men blomningssäsongen för de träd som är kända för att orsaka pollenallergi går snart mot sitt slut, åtminstone i södra halvan av landet. Istället är det nu säsong för pollen från olika arter av gräs. Tidiga gräsarter som ängskavle har inlett sin blomning.

Björk

Risken för höga halter av björkpollen är fortsatt stor i stora delar av Norrland. Längst i söder bedöms risken för höga halter av björkpollen nu vara liten.

Ek

I sydvästra Skåne avtar nu risken för höga halter av ekpollen medan risken är fortsatt stor i övriga Skåne och Blekinge. Många av ekens blommor verkar ha tagit skada av den tidigare kylan. Därmed väntas risken för höga halter av ekpollen i ekens resterande utbredningsområde stanna på förhöjd risk.

Gräs

I Skåne och Blekinge råder nu en förhöjd risk för höga halter av gräspollen. I övriga Götaland och sydvästra och östra Svealand finns i direkt närhet till större områden av gräs- och ängsmarker en liten risk för höga halter. Det är framför allt ängskavle som släpper större mängder av pollen vid den här tiden på året.

Sälg och viden

Viss blomning hos olika arter av viden återstår men risken för att halterna ska bli höga är nu liten i hela landet

Bok

Årets rikliga blomning hos bok går nu mot sitt slut och det råder liten risk för att halterna ska bli höga.Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
    
    
    
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Bräkne-Hoby
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
    
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Eskilstuna
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
    
    
    
    
Bok
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Forshaga
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
    
    
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Gävle
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
    
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Göteborg
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
    
  
  
  
Ek
    
  
  
  
Gräs
    
  
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  
Ek
    
  
  
  
Gräs
    
    
    
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Jönköping
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
    
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
    
  
  
  
Gräs
    
    
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Malmö
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
    
    
  
  
Gräs
    
    
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Norrköping
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Nässjö
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  
Ek
    
    
    
    
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Skövde
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
    
    
    
    
Ek
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Stockholm
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Sundsvall
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  

Umeå
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  

Visby
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Västervik
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
    
    
  
Bok
    
    
    
  
Ek
    
    
    
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Älvsbyn
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
    
    
    
  

Östersund
VäxtI dagfr 24-5lö 25-5sö 26-5
Björk
  
  
  
  

Förkortningar

Ingen uppgift
Inga halter
Låga halter
Måttliga halter
Höga halter
Mycket höga halter

Vad är skill naden mellan ortsprognos och pollenrisk-prognos (karta)?

I de traditionella ortsprognoserna anges de förväntade pollenhalterna ligga inom intervallen låga, måttliga eller höga halter. I pollenriskprognosen görs i stället en bedömning av risken för att pollenhalterna någon gång under prognosperioden skall nå höga halter. Bedömningen rapporteras i tre nivåer: liten/ingen risk, förhöjd risk samt stor risk för höga halter. Pollenriksprognosen sammanfattar pollensituationen för de kommande två till tre dygnen. Ortsprognosen däremot visar förväntade pollenhalter dag för dag.

 Källa: Svenska Pollenlaboratorier   Copyright: StormGeo